1

IM Demo 2 (Pentagon Fix) - Coo Coo Soft/Universal
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=12374
https://zxaaa.net/screen11/im_demo22.png

m demo 2 -   (c) 1993 coo coo soft    music by universal   sample by FG ( to byla jen formalitka )      zdravIm vSechny svE pRIznivce od svEho novEho dema nazvanEm - im demo 2 -     od prvnI CAsti se tato liSI hlavnW ay hudbou ( kdo nevlastnIte ay-3-8910/8912 nesnaZte se nWco poslouchat.( nechci se jim posmIvat, pRed pAr dny jsem taky ay nemWl ) sAmpl sice nenI nic extra, ale je tu alespoN nWco na beeper ( doufAm,Ze mi vSichni budou vdWCni ( mezi nAma je nasAmplovanej na hq e-sampleru od cida )) aT se lidi nevlastnIcI aYCko taky pomnWjou )  ufff,to byly zmatenY zAvorky....      rAd bych podWkoval universalovi za jeho hudbu, nazvanou ~techno dreams~ ( nemA s technem nic spoleCnEho, i kdyZ techno mAm rAd )      rAd bych teD ( zase rAd??!) pozdravil pAr lidI :     pnsoft ( tak co dWlA mystery fighter ( jeho novA stRIleCka ) ) , universal ( dIk za hudbu a za soft ) , jikka soft ( zase nic ) , matasoft , qjeta , cbm , tom , ceressoft , skusoft , deathsoft from brno , and many others as rosi , jarda and m.machAlek.....      tak jsem to sfoukl a uZ nAsleduje poslednIch pAr hlASek.....       jestli chcete novE hry pro d 40 & didaktik gama , piSte !!!!  adress:  coo coo soft ( to tam nepiSte )    -the cracking service ( tohle taky ne )    zdIk & vIt kudrle     nezvalova 8      brno - lesnA    638 00      czech republic    --kdyby jste chtWli pouky,novE cracky,piSte samozRejmW taky !!!    znAte tenhle vtip ? :   vIte co projde jednIm uchem tam a druhYm ven ?            krumpAC !!!   ( za vtip dIk jendovi tomkovi )      spoleCnA message pro: rajsoft,bill bilbert,gargador&jansoft : " you all are young bitches !!   why are too much destroying games with multiface ?? "   end of message....    hmmm...    mAm 300 bajtJ volnejch,nWco sem uZ plAcnu...   ti vSImavWjSI z vAs si jistW vSimli,Ze scroll je andovanY ( vySumIvA po okrajIch )  jestli chcete dobRe vidWt tabulku,tak tady mAte: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB    staCI ?? ja myslIm Ze jo.. 14.9.1993 by FG  FG FG FG FG

2

Каждый Словак знает -хочешь найти свою демку из прошлого века, надо идти к ZXAAA с поклоном, где тибох уже всё нашел и положил. Вот оно самое удивительное человеческое качество - искать в жопе Интернета алмазы!

3

https://youtu.be/sWK9QmHuoGc