1

Fast Food Demo - Tora (Czech Republic) 1993
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=12375
https://zxaaa.net/screen11/ffooddem2.pnghttps://zxaaa.net/screen11/ffooddem3.png

2

https://youtu.be/o8ESZ3TAMB0