1

Tarzan 2 - AMsoft (Czech Republic)
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=12421
https://zxaaa.net/screen11/tarzan2.png

2

https://youtu.be/QtXkZW10pwQ