1

Kino 60 - Goblin
https://zxaaa.net/screen12/Kino60_000000.png
https://zxaaa.net/view_demo.php?id=13130